Nytt

Pensjonert biskop Gunnar Stålsett må torsdag møte i Oslo tingrett, siktet for å ha brutt utlendingsloven ved å ha en ureturnerbar asylsøker uten arbeidstillatelse som vaskehjelp i tolv år. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Riksadvokat Jørn Maurud sier han gjerne skulle ha vært involvert i arbeidet med siktelsen mot tidligere biskop Gunnar Stålsett som torsdag må møte i retten.

Gunnar Stålsett er siktet i en tilståelsessak, etter at han gjennom tolv år hadde ansatt en ureturnerbar asylsøker til å arbeide for seg. Politiet i Oslo har siktet ham for brudd på utlendingsloven og har innstilt på at han må sone 45 dager i fengsel.

Nå sier riksadvokat Jørn Maurud at han gjerne skulle ha vært involvert i arbeidet med siktelsen.

– Jeg kunne godt ha tenkt meg å få en nærmere redegjørelse for straffepåstanden og hvorfor man har vurdert seg fram til den, sier Maurud til NRK.

Riksadvokaten sier han ikke grep inn i saken fordi han i utgangspunktet ikke hadde grunnlag for å tenke at politiets påstand kunne være uriktig.

Politiet svarer

På spørsmål om han ville ha vurdert å innstille på påtaleunnlatelse for den pensjonerte biskopen, svarer Riksadvokaten at han ikke vet det. Han understreker at offentlige personer ikke skal behandles annerledes enn andre, men at påtalemyndigheten bør være mer forberedt på at disse sakene vil bli omtalt.

– Det er nettopp ut fra en orientering og diskusjon om dette i forkant ville vi antakeligvis ha mulighet til å vurdere hvordan denne saken burde blitt håndtert gitt dens offentlige profil, sier Maurud videre.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen sier han ikke har noen kommentar til Riksadvokatens uttalelser og sier at han varslet statsadvokatembetet om saken i november.

– Statsadvokaten er varslet tjenestevei, i henhold til rutinene, og har ikke hatt noen innvendinger i saken, sier Meeg-Bentsen til TV 2.

Klar for å gå i fengsel

Gunnar Stålsett er klar for å gå i fengsel. Han har avgitt en uforbeholden tilståelse overfor politiet og får en enklere behandling i retten.

Han karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor en politisk svikt og en systemsvikt, sier Stålsett til NTB.

Saken ble kjent da Gunnar Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju i Vårt Land i august i år. Tre måneder senere var siktelsen klar. Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om ubetinget fengsel for den 84 år gamle eks-biskopen.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!

Les også

Les også