Videoen har komponisten som visuell illustrasjon og Mischa Maiskys cello er temmelig dominerende i denne Italienske suite, men vi hører da tydelig Hennes Majestet stemme.

Les også