Video 1

Selv for de som ikke kan tysk: En syrer henretter en annen mann med samuraisverd midt på lyse dagen i Stuttgart. Det er et boligkvarter, solen skinner og alt er normalt. Noe har skjedd i Europa som folk har vanskelig for å ta inn. Dette er middelalderen som har vendt tilbake. Politiet er rådløse, for de får ingen instrukser ovenfra. De er overlatt til seg selv. Det samme er befolkningen.

Les også

Les også