Kort

Sosial eksklusjon er en medvirkende årsak til radikalisering og jihadisme, finner forskere ved University College London. The Guardian

Les også

Les også