Nytt

Tidligere har vi hørt at ambulansefolk er blitt truet på jobb i Sverige. Nå blir også selve ambulansen angrepet. Under et oppdrag i Nynäshamn torsdag ble ambulansen så ramponert at det måtte rekvireres en ny.

Tidigt på torsdagsmorgonen larmades ambulans till en patient i Nynäshamn. Under arbetet vandaliserades ambulansen vilket gjorde den obrukbar, och vilket i sin tur ledde till att man fick tillkalla en ny ambulans. Den extra väntetiden ska dock inte ha påverkat patientens sjukdomsläge. (…)

Medan ambulanspersonalen var inne hos patienten slogs två sidorutor sönder. ”Fullständigt oacceptabelt”, slår vd:n för Falck Emergency i Sverige fast.

Lundberg ser mycket allvarligt på vandaliseringen och konstaterar att våldet mot räddningstjänst och polis är ett problem som drabbar hela samhället.

https://samnytt.se/ambulans-pa-utryckning-vandaliserades-fick-vanta-pa-ny-for-att-fora-patient-till-sjukhus/?fbclid=IwAR1ptKZH4e_6AjnaHgfbcVB9BOhriLmHt8pK7ygabJ-XgM3eCG_dvin2Cmw

Volden er en del av et mye større bilde der alt som smaker av samfunn og embete er skyteskive: Fremst politi, men også postbud og busser. Flere postruter i f.eks Malmø har man måttet innstille, med de problemer det medfører.

Nyttårsaften var det omfattende vandalisering i flere europeiske byer. En fest eller høytid brukes som påskudd til å gå løs på omgivelsene. Det ligger et alvor under, en trussel om at dette kan blusse  opp og bli til noe mer.

Anarki er farlig. Det sprer seg i dagens Europa. Politikerne aner ikke hva de skal stille opp. De tør ikke utfordre folkegruppene disse unge kommer fra, da det vil være å bryten en uskreven kontrakt de har inngått.

Her fra beskrivelsen av nyttårsaften i Molenbeek:

Fra The Sun – New Year’s riots and looting make Belgium’s notorious ‘jihadi capital’ Molenbeek a no go zone for cops and firefighters.

“As revellers saw in 2019, cops were also forced to close down the metro station Etangs Noirs after disturbances broke out on the streets outside the entrance. …

But according to union representative and firefighter Eric Labourdette, his colleagues were unable to extinguish some fires in Molenbeek as they could not get any cops to guide them in to the dangerous borough and to then protect them against attackers.

Labourdette said: ‘The Brussels firefighters and those from other cities are sick and tired of being attacked while doing their duty.

He complained that the police are understaffed and not able to keep the streets safe, with de-facto control of some boroughs in the hands of rioters. …

According to Labourdette, the firefighters had to call off their mission ‘because their safety could not be guaranteed’.

On their way back, their fire truck was reportedly attacked with projectiles and stones thrown by the youths. …

Labourdette blamed the local politicians for turning Molenbeek into a no-go area, adding: ‘Let’s get rid of the political correctness which certain authorities impose on us. It is about time to realise that all sorts of control have become impossible in some boroughs.