Kommentar

Hvem slår? Kanskje denne videoen fra Krisesentersekretariatet avslører noe de helst ikke vil ha så mye diskusjon om? Videoen, her på arabisk.

To tredjedeler av brukerne av norske krisesentre er innvandrere. 47 prosent av alle barn i familievoldssaker har innvandrerbakgrunn, og to tredjedeler av landets sosialhjelpsmottakere har innvandrerbakgrunn.

I midten av september skapte en undersøkelse foretatt av NRK store overskrifter. Etter å ha gjennomgått «alle dommar frå norske rettssalar der born denne våren har vore involverte i rettssaker mot deira aller næraste. Det gjeld månadene mars, april og mai», fant de at i nær halvparten av alle sakene var innvandrere involvert.

Jeg holdt da på med research til vår sak om at nesten halvparten av landets sosialhjelpsmottakere er innvandrere. I saken sannsynligjør vi at innvandrere får minst to tredjedeler av alle sosialhjelpsmidler.

Som journalist stusset jeg over at ingen medier eller forståsegpåere påpekte at NRKs undersøkelse bare gjaldt tre måneder. Hadde de gått gjennom alle sakene for et år, eller kanskje for ti, kunne tallene ha blitt bedre, eller verre.  Jeg stusset også over at ingen andre medier koblet disse tallene opp mot mishandling av kvinner.

Krise

På 80-tallet gikk jeg i 8.mars-tog for å støtte norske kvinners krav om flere krisesentre og større fokus på menn som slår. Etter mange demonstrasjoner og utallige medieoppslag fikk Krisesenterbevegelsen vind i seilene på 90-tallet, og i 2017 hadde Norge 47 krisesentre, 46 for kvinner og ett for menn.

Siden jeg selv har vært vitne til hvor grusom vold mot kvinner kan være – jeg var vitne i en slik rettssak på 80-tallet – har jeg også lagt merke til at det har blitt mindre og mindre offentlig oppmerksomhet om vold mot kvinner. Etter å ha lett litt på Krisesentersekretariatets nettsider, forstår jeg hvorfor. Det vil si, de skriver lite eller ingenting om elefanten i rommet. Den fant jeg på bufdirektoratets sider:

Tallene taler for seg selv. Men hvorfor så lite publisitet om dette? Heter det ikke: «Alle skal med»?

Jo, jeg tror nok enkelte kvinner fra Thailand også havner på krisesenter etter å ha funnet seg en (dum) norsk mann. Statistikkene forteller ikke hvor kvinnene kommer fra. Det er det sikkert flere ikke så aktverdige grunner til. Sjekker vi hvilke språk Krisesentersekretariatet utgir brosjyrer på, får vi en indikasjon på hva som forsøkes feid under teppet: «Brosjyrene finnes kun elektronisk og på følgende språk: arabisk, bulgarsk, engelsk, kurdisk, norsk, russisk, samisk, somalisk, thai, tyrkisk, urdu.»

Dette stemmer helt med det venner i politi og helsevesenet har fortalt meg, i mange år, at de aller fleste ofrene har muslimsk bakgrunn.

Jeg ser ingen grunn til å skrive noe mer. «Alle» fordømmer vi vold mot barn og kvinner, men selv om «Alle skal med» er det alltid noen som skal holdes utenfor. Det kaller jeg hykleri og feighet.

 

Se også: Iran: islamsk redselsjustis – fem henrettet tirsdag

Les også

Les også