Kommentar

Migranter på vei gjennom Sahara, utenfor Agadez i Niger, 9. mai 2016. De er på vei inn i Libya for så å krysse Middelhavet. Hvor mange av disse, om noen, kom seg velberget over og helt til velferdsstaten Norge? Foto: Joe Penney / Reuters / Scanpix.


 

Innvandrere utgjorde 43 % av alle sosialhjelpsmottakere i Norge i 2016, viser statistikk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målt i kroner og øre tyder mye på at innvandrere mottar to tredjedeler av all sosialhjelp.

Dette er statistikker politikerne ikke vil se, byråkratene gjemmer og mediene glemmer. I over en uke har jeg forsøkt å finne frem tall som kan anskueliggjøre de enorme utgiftsbombene som ligger og tikker under den norske velferdsstaten.

Nå mangler det i og for seg ikke på advarsler. I 2011 kom det første regjeringsoppnevnte utvalget ledet av sosiologen Grethe Brochmann. I februar 2017 kom hennes andre utvalg frem sin rapport. Siden de færreste av oss orker å lese en NOU på 251 sider, ga vi dere en smakebit.

– Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge, sa utvalgets leder Grete Brochmann da hun la fram rapporten.

Her på Document har særlig vår egen hus-statistiker, Christian Skaug, også gjort gjentatte forsøk på synliggjøre baksiden av godhetens medalje. Det har resultert i at flere leser document.no, som selvsagt er bra, men det er all grunn til å spørre om landets befolkning har forstått alvoret i det som utspiller seg. Jeg tviler, så her får dere dagens første statistikk:

Sosialhjelpsmottakere i 2016:

Kommune

Befolkningen unntatt innvandrere

Innvandrere

Prosent Antall Prosent Antall
Oslo 1,8 6952 7,6 11846
Grue 3,9 146 15,2 46
Kristiansand 1,7 961 10,5 1196
Vadsø 2,2 88 23,5 200
Norge 2,1 72570 8,4 54887

 
Alle tall er for 2016, og er hentet fra IMDis statistikkbase.

De samme tallene kan også fremstilles grafisk, først kommunene:

Figuren viser andel personer som mottok sosialhjelp fordelt etter bakgrunn i 2016 i Oslo, Kristiansand, Grue og Vadsø. Kilde: SSB, sist målt: 31.12.2016.

Deretter landet:

Figuren viser antall personer som mottok sosialhjelp fordelt etter bakgrunn i 2016 i Norge. Kilde: SSB, sist målt: 31.12.2016.

Noen vil kanskje spørre hvorfor disse fire kommunene ble valgt. Vel, da jeg begynte researchen til denne serien, fant jeg to oppslag om Vadsø. Det første sto å lese i Kommunal Rapport den 24. juli 2002, og bærer denne jublende tittelen:

Vadsø kommune tjente millioner på integrering

Det andre oppslaget er hentet fra NRK Finnmark, tredje juledag 2017. Da var julefeiringen over for kommunepolitikerne i Vadsø:

Fikk pengetrøbbel da flyktningene uteble: – Vi har store utfordringer

Pengetrøbbel

Kommuner trenger forutsigbarhet i økonomien. Det forstår vi alle, men er flyktninger da det rette å satse på? tenkte jeg, og begynte å lete etter tall som kunne gi en pekepinn på det. Tallene er fryktelig godt gjemt bort. Faktisk så godt at jeg ikke har klart å lage en oversikt som viser fordelingen i kroner og øre for alle de fire kommunene. Men for den som leste del I av denne serien, var det lagt ut en liten ledetråd, som også forklarer valget av Kristiansand. Jonny Bernander skriver (artikkelforfatterens uthevelser):

«Kristiansand har i forhold til folketallet lenge vært blant de som bosetter flest flyktninger. Byen fikk i 2010 Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDI) bosettingspris. Det koster! Utbetalt sosialhjelp i kommunen passerte 100 millioner i 2017, og vokser raskt. Andelen innvandrere som mottar sosialhjelp har økt fra 45 prosent i 2014 til 57 prosent i 2017. Av de totale utbetalingene går 72 prosent til mottakere med innvandrerbakgrunn.»

Den tidligere kringkastingssjefen illustrerte tallene med følgende graf:

Fordeling av sosialhjelpsutgifter i Kristiansand, 2017. Kilde: Jonny Bernander / Fædrelandsvennen.

Jeg/vi vet at disse statistikkene opprører mange, og det med rette. I kommentarfeltet ser vi at folk strever med å finne ut hvordan de kan få gjort noe med det disse tallene viser.

Her får hver og en av dere en mulighet til i det minste å begynne. Klikk på bildene, eller gå til IMDis sider over «Integreringen i Norge – Tall og statistikk over integreringen i Norge» og finn statistikkene for den kommunen dere bor i. La sidene gå varme, og så kan dere begynne å snakke med eller skrive til deres egne lokalpolitikere! En kommentar bak et pseudonym på document.no endrer ikke verden, men ti eller hundre mailer til en eller flere lokale kommunestyrerepresentanter kan kanskje få flere til å innse vanviddet vi er med på!

Serien fortsetter.

 
 

Støtt Document 😊

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også