Kommentar

Sølen, fra venstre: Sølen søndre, Sølen midtre (2 topper, den høyre 1755 moh.), Sølen nordre. Foto: Tor Brøndbo. Creative Commons. GNU Free Documentation License.

Høsten er jakttid, og denne uken fikk to medieoppslag fra Hedmark og Sør-Norges største kommune, Rendalen, meg til å tenke litt rundt hva det er vi holder på med i dette landet.

Siden jeg har erfart at folks geografikunnskaper ofte kommer til kort når det gjelder utkant-Norge, så la meg ta noe fakta først. Rendalen kommune er 3 174 km² stor, det vil si halvannen gang så stor som Vestfold fylke. Mens Vestfold hadde en befolkning på 247.048 ved siste årsskifte, hadde Rendalen ikke mer enn 1.858 sjeler og omtrent like mange sauer.

Regionavisen Østlendingen slo onsdag til med denne kjempenyheten (bak betalingsmur):

– Plutselig kom en jaktkledd NATO-sjef innom butikken – Jens skal sikkert på ny jakt i Rendalen

Noen utdrag fra artikkelen:

RENDALEN: Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg er trolig på reinsdyrjakt i Rendalen. Mandag kom en jaktkledd Stoltenberg innom sportsbutikken MX Sport på Åkrestrømmen.

– Veldig hyggelig og veldig overraskende. Det er ikke hver dag en får et så storfint besøk, sier butikksjef Bjørnar Strømsmoen.
– Jeg regner med at Stoltenberg skal på reinsdyrjakt i Rendalen. Han har vært i Rendalen på jakt før, opplyser Strømsmoen. 

Om et par måneder starter den store Nato-øvelsen Trident Juncture med 40.000 deltakere fra 30 nasjoner.
– Det kan jo hende at Stoltenberg kommer tilbake til Østerdalen da. Men nå var han nok mest opptatt av å dra på jakt, sier Strømsmoen.
Jens Stoltenberg debuterte som hjorteviltjeger i midten av september 2009. Da felte han sin første bukk i Rendalen østfjell. Stoltenberg var på dette tidspunktet statsminister.
Opprømt over jaktturen og resultatet uttalte han dette til Østlendingen for ni år siden.
– Jakt kan umulig bli bedre enn det her. Det har vært utrolig spennende. Vi har ligget innpå reinsdyrflokken i flere timer, og det er utrolig å studere livet i en reinsdyrflokk på nært hold.

Blodig alvor

Denne rørende reportasjen om landets tidligere statsminister, en velkommen gjest i Ap-styrte Rendalen, står i sterk kontrast til TV2s reportasje (video og tekst) fra samme kommune:

Har mistet minst 80 sauer til ulv – nå gir Jo Inge opp

Jo Inge Haugseth har stått mitt i dyretragedien i hele sommer. Han har jobbet døgnet rundt, og til nå funnet 80 sauer og lam som er hardt skadd eller drept av ulvene.

– Etter at sankingen er over regner jeg med at tapet blir mye større. Ut fra tidligere erfaring regner jeg med at rundt 150 av sauene mine er tatt av ulvene, sier han.

Ulvene har ifølge bøndene skadd og drept minst 700 sauer og lam i Nord-Østerdal. Det har skjedd i områder Stortinget har bestemt at skal være prioritert for beitedyr, utenfor ulvesonen.

Haugseth gir opp fordi han ikke har tro på at situasjonen blir bedre neste år. Tvert i mot.

– Jeg gidder ikke mer. Jeg slutter. Hadde det vært lysning i tunnellen i forhold til forvaltningen og at beiteprioritert område skal vært rene for rovdyr, ville jeg fortsatt med sau. Men det er ikke signaler om det, sier han.

Jo Inge Haugseth gir seg med sau. Men han har også en annen rolle å fylle. Også den jobben er i fare. Vi må tilbake til Østlendingens sak:

Leder i Rendal Renselskap, Jo Inge Haugseth vil verken bekrefte eller avkrefte at Stoltenberg jakter rein på ny i Rendalen. – Vi har selvfølgelig taushetsplikt om hvem som er på jakt, understreker han.
400 jegere deltar på jakta. 80 prosent av jegerne er utenbygds eller fra utlandet. 20 prosent av jegere er innenbygds.

Rendal Renselskap er en sammenslutning av 240 grunneiere (nesten 15% prosent av befolkningen i kommunen) som forvalter en stamme på ca 2000 vinterdyr. Hver høst felles i snitt 225 dyr. Salg av reinskort utgjør en førstehåndsverdi på vel 1,6 millioner kroner, men selvsagt bringer innrykket av vel 300 utenbygds jegere med seg ekstra inntekter for utleiere av hytter, butikker og bensinstasjoner, mm.

Tilbake til TV2s sak igjen:

Ordføreren i Rendalen, Norvald Illevold (Ap), sier flere sauebønder vurderer å gi opp og at den viktige jaktnæringen også rammes av ulvetrykket.

– Det er en form for rasering av et lokalsamfunn som skjer. Hvis vi mister muligheten til å drive næring i utmarka, da ligger Rendalen brakk om noen år, sier han.

Fritt vilt

«Brakk»? Hva taper Rendalen kommune – og Norge – på at en sauebonde som Jo Inge Haugseth gir seg? Ser vi på tall fra Landbruk 24 kan det virke ubetydelig. Et årsverk med 167 vinterfôrede sau ga i fjor skarve 175.400 i inntekt. Nå vet jeg ikke om disse tallene innbefatter produksjonstilskudd, men det er ikke poenget her.

Poenget er at når sau, rein elg og annet vilt blir fritt vilt for naturromantikernes kjæledegger, rovdyrene, fordrives folket som bor i disse områdene. Næringsfattige bygder utarmes og foreldes. Her i distriktet (jeg bor selv i nabokommunen Stor-Elvdal) er det for lengst slutt på de tider vi kunne finne jobb i primærnæringene. Skogbruket er fullmekanisert, jordbruket strukturrasjonalisert til det ugjenkjennelige med kjøttfé og store enheter. Når så myndighetene lukker øynene for hva ulv og andre rovdyr gjør med næringsgrunnlaget, er det ikke rart offentlig eldreomsorg blir den eneste vekstnæringen.

Triste tall. Tabellen taler for seg selv. Med to tredjedeler av befolkningen i Rendalen – kanskje 1000 av 1500 i 2030 – som alderspensjonister, blir det ikke mange igjen til å jobbe. (Foto: Privat)

Så tilbake til NATO-Jens. Han kommer sikkert tilbake til distriktet senere i høst, i forbindelse med en av NATOs største militærøvelser i Norge noensinne, «Trident Juncture». Navnet henspeiler på at alle tre forsvarsgrener skal øves, sjø, luft og land. Øvelsen vil merkes i mange fylker, men kanskje mest i Hedmark.

Forsvaret har flotte nettsider og god informasjon til publikum:

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Hedmark. Spesielt fra Flisa og nordover vil øvelsen merkes. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. I denne perioden vil det kjøre militære kolonner daglig for å frakter militært materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke.

Fra min tid i Forsvaret husker jeg befalet sa det var viktig at øvelsene var så realistiske som mulig. Da er det jeg spør meg selv: Hvem i all verden er NATO-soldatene skal trene på å forsvare her oppe i ødemarka. Ulven eller landet?

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Les også

Les også