Hillel Neuer fra UN Watch stilte i FN i 2017 arabiske stater et spørsmål de over ett år senere fortsatt ikke har noe klart svar på: «Where are your Jews?» Jøder er fordrevet – i hundretusentall – fra den ene arabiske staten etter den andre, uten at dette har vært kommentert eller påpekt nærmere […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.