Østlandet nyter godt av tidlig sommervær, og knapt en krusning i Ytre Oslofjord er ikke hverdagskost. Ordet «smeigedag» er lånt fra Agder-fylkene og noe de fleste sørlendinger oppfatter som en solblank, stille, flott sommerdag. Ordet er kanskje i slekt med det svenske ordet «smekdag» i betydning hvetebrødsdager. Men «smeigedag» kan også bety en «luredag», en dag som begynner med flott vær og så går over i regn og vind. Vilhelm Krag skrev i august 1916 epistelen «Smeigedag», hvor en gammel fisker med tilnavnet «Ludefisken» forteller om nettopp dette.

Opprinnelsen til stedsnavnet Fulehuk (uten «g») er trolig det nederlandske vuile hoek, eller den farlige odden. Den språklige parallellen i norsk er ordet ful, som kan ha flere betydninger, bl.a. stygg og sleip.

Fyrlykten ble tent 1. november 1821 og i 1841 ble fyret det første i landet med tåkeklokke. I 1989 ble Fulehuk fyr slukket, og erstattet av Hollenderbåen fyrlykt noen hundre meter lenger ut i Oslofjorden.

Les også