Kunstbilde

Annibale Carracci (1560–1609)
Olje på lerret, 121 x 146 cm, Eremitagen, St. Petersburg.

Bologneserne Annibale Carracci, hans bror Agostino (1557–1602) og deres fetter Ludovico (1555–1619) er sentrale – selvfølgelig ved siden av Caravaggio (1571-1610) – kunstnere i det som kan oppfattes som overgangen fra renessanse/manierisme til barokk.

Kvinnene ved den tomme grav nevnes på forskjellig vis – i alle de fire kanoniske evangelier. Carraccis bilde har nok mest til felles med beretningen etter Marcus. Kvinnen rett til venstre for engelen er barhodet, så vi kan se hennes røde hår, og holder en krukke – begge deler antyder at hun er Maria Magdalena.

Marcus 16, 1-8 (DNB 1930)

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet. Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham. Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder. Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet.

I de eldste bevarte (alexandrinske) håndskrifter mangler Marcusevangeliets 16. kapitel, vers 9-20.

Vi følger tradisjonen, og hører Kirsten Flagstad synge Paaskemorgen slukker Sorgen, tekst av N.F.S. Grundtvig, melodi Ludvig M. Lindeman.

Les også

Les også