Kunstbilde

Pietro Lorenzetti (c1280-1348).

Fresko i den nedre delen av Basilica di San Francesco i Assisi.

Marcus 15, 22-39 (DNB 1930)

Og de førte ham til stedet Golgata, det er utlagt: Hodeskallestedet, og de gav ham vin med myrra i; men han tok den ikke. Og de korsfestet ham og delte hans klær imellem sig og kastet lodd om hvad hver skulde få. Det var den tredje time da de korsfestet ham. Og innskriften med klagemålet imot ham lød: Jødenes konge. Og sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høire og en på hans venstre side; og Skriften blev opfylt, som sier: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn. Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og sa: Tvi dig, du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager! frels dig selv og stig ned av korset! Likeså spottet også yppersteprestene ham sig imellem sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse! La nu Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo’i! Elo’i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? Og da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Se, han roper på Elias! Men en løp frem og fylte en svamp med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned! Men Jesus ropte med høi røst og utåndet. Og forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst. Men da høvedsmannen, som stod like imot ham, så at han utåndet med et sådant rop, sa han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn!

I denne fremstillingen, som dessverre er sterkt skadet, henter kunstneren inspirasjon også fra Johannesevangeliet (19,25 f.f.), det er bare der personer omtales som stående i nærheten av korset, Jesu mor, hennes søster Maria, Klopas hustru, Maria Magdalena, og den disippel Jesus elsket, tradisjonelt forstått som apostelen Johannes. Eller sies det at dette er den første fremstilling av en stor folkemengde hos en italiensk kunstner.

I Matthaeus-Passion følges Jesu død av den koralmelodi vi kjenner som Velt alle dine veie, her med teksten Wenn ich einmal soll scheiden. I dette verket bruker Bach denne melodien fem ganger, med fire forskjellige harmoniseringer. Melodien er opprinnelig skrevet av Hans Leo Hassler (1564-1612) til en verdslig tekst (Luther skal ha sagt noe i retning av Hvorfor skal Djevelen ha alle de gode melodiene?)

Wenn ich einmal soll scheiden
So scheide nicht von mir
Wenn ich den Tod soll leiden
So tritt du dann herfür
Wenn mir allerbängsten
Wird um das Herze sein
So reiß mich aus meinen Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein

Les også

Les også