Kunstbilde

Giotto di Bondone (c.1267-1337)

Freske i Scrovegni-kapellet, Padova.

Marcus 11,15-18 (DNB 1930)

Og de kom til Jerusalem; og han gikk inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte i templet, og pengevekslernes bord og duekremmernes stoler veltet han, og han tillot ikke at nogen bar noget kar gjennem templet. Og han lærte og sa til dem: Er det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk? Men I har gjort det til en røverhule. Og yppersteprestene og de skriftlærde hørte det, og de søkte råd til å rydde ham av veien; for de fryktet for ham, fordi alt folket var slått av forundring over hans lære.

Denne beretning finner vi både hos synoptikerne, og noe avvikende hos Johannes (det er bare der en svepe av tau er nevnt).

Som kjent foreskriver Torah ofring av dyr i mange sammenhenger. Og den som ikke hadde egne dyr, kunne kjøpe dem i Templets forgård. Men de måtte kjøpes med jødiske penger, ikke med romerske eller greske, og derfor fantes det også pengevekslere. Man kan nok ikke se bort fra at det muligens foregikk en del juks med valutakursene, og at mange kan ha betraktet det som en vanhelligelse av Templet.

Les også

Les også