Sakset/Fra hofta

Foto: Karl Johan (hf)

Gang på gang i intervjuer har Jonas Gahr Støre og hans støttespillere hamret mot Sylvi Listhaug om at hennes innlegg på Facebook var konspiratorisk og dobbeltkommuniserende. Men ut fra selve teksten «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», er det vanskelig å se at den kommuniserer på to nivåer, Den er entydig og fastslår at Ap prioriterer terroristenes rettigheter fremfor nasjonens sikkerhet. Her er det ingen dobbeltkommunisering annet enn at påstanden refererer til en politisk uenighet om å frata fremmekrigere norsk pass.

Problemet for Ap med Listhaugs facebook-tekst er at den pirker i partiets uklare og vinglete forhold til innvandring. Det er en vingling som Støre ikke liker å høre, og som er selve essensen i hans egen påstand om at Listhaug er dobbeltkommuniserende. Men hvilket fordekt innhold er det Listhaug formidler? Hun har ingen ting å skjule, alt er skrevet i klartekst uten dobbel bunn. Nå kan selvsagt en person mene noe mer tvilsomt enn det som blir skrevet, kort sagt en annen intensjon enn det som er uttrykt, men det vet vi ingen ting om i dette tilfellet.

Å påstå at Listhaug snakker med to tunger bygger derfor bare på en mistanke i Støres hode som han ikke kan begrunne. I mangel av saklige argumenter mobiliserer han i stedet den politiske avmaktens siste halmstrå, nemlig konspirasjonsteorien. Ved hjelp av den limer han Listhaug til Utøya-terroren. Det er en nedrig og ondsinnet taktikk som bare en politisk bankerott partileder kan ta i bruk. Her har Støre suspendert alle politiske argumenter og prinsipper for å knuse en politisk motstander. Og attpåtil poserer han i mediene som Aps moralske beskytter og redningsmann mot Listhaugs dobbeltspill og konspirasjoner!

Dette er det mest kyniske maktspillet jeg har sett fra Aps side. I denne håndtering av Listhaug-saken minner Støres taktiske grep om Lenins infame og antidemokratiske behandling av sine motstandere. For å få denne kabalen til å gå opp starter han med det som i logikken kalles en intensjonell de-presisering. Det innebærer at han tåkelegger Listhaugs tekst slik at hva som helst kan legges inn og trekkes ut. I dette tilfelle har han med stort hell dratt frem dobbeltkommunikasjon og konspirasjon. Fordi den ideologiske Ap-tåka nå ligger tykk over Listhaugs tekst er det omtrent umulig å lese hva som egentlig står der.

Og det er i dette partiskapte tåkehavet at Støre og hans politisk radikale støttespillere i Stortinget trekker frem Utøya-terroren, som om Listhaug skulle ha intendert noe om dette på en fordekt måte i sin tekst. Det finnes faktisk ikke belegg for at Listhaug noen gang har antydet noe som helst krenkende og suspekt om massakren på Utøya, og misbrukt det politisk. Noe slikt kan heller ikke påvises i hennes tekst på facebook. Hvis det finnes et konspirasjonsopplegg i Listhaug-striden så er det noe Jonas Gahr Større og venstresiden i Stortinget har klekket ut. Det er faktisk den gjengen som nå misbruker Utøya-terroren og de drepte ungdommene for politisk gevinst, og ikke Listhaug.

Les også

Les også