Interlude

Christian Sindings første fiolinkonsert, skrevet to år etter superhiten Frühlingsrauschen, beskrives ofte som litt platt og fantastiløs. Jeg liker den uansett. Vi hører Henning Kraggerud og Bournemouth Symphony Orchestra under ledelse av Bjarte Engeset.

Les også

Les også