Eksempelvis kan vi i bunn og grunn ikke stort mer enn registrere at islam og islamisme innen sine hevdvunne geografiske områder opptrer som det fiendtlige og suprematistiske trossystem det alltid har vært og krever universell underkastelse i samsvar med sitt navn. Vi kan ikke endre denne religionsdraperte maktideologien; dette er muslimenes oppgave om de virkelig vil tre inn i moderniteten, men enn så lenge viser de hverken evne eller vilje til å gjennomføre et slikt sprang. Det vi kan gjøre, derimot, og som faktisk er vår nasjonale plikt, er å sørge for tilstrekkelig psykisk og fysisk motstandskraft hos oss selv. Hittil har vi dessverre sviktet kapitalt hva dette angår.

Mimisbrunnr

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂