Interlude

Mens det ennå er november skynder vi oss å feire månedens 250-åring – Bernhard Romberg. Sammen med sin fetter Andreas virket han som cellist og komponist, hovedsakelig i nord i Tyskland. Hans andre symfoni, op. 28, er en videreutvikling av en kaprise for cello og piano over et svensk tema. Michael Alexander Willens dirigerer Kölner Akademie.

Les også

Les også