Kunstbilde

Aleksandr Andrejevitsj Ivanov (1806-1858)
Olje på lerret, 55,3 x 75,5 cm, Tretjakov-galleriet, Moskva

Russisk titel: Явление Христа народу. Первоначальный эскиз картины – Javljenije Khrista narodu. Pjervonatsjalnyj eskiz kartiny (Kristus viser seg for folket, den aller første skisse til maleriet).

Man kan trygt kalle det ferdige bildet, som Ivanov arbeidet med i 20 år (1837-57), for hans hovedverk. Det er bevart en mengde skisser, som ofte kan betraktes som selvstendige verk. Ved siden av bildet i Moskva finnes det også en replikk (kopi utført av kunstneren selv eller under hans oppsyn) i Det russiske muséet i St. Petersburg. Om det ferdige bildet kan man lese her og her.

Jesu dåp i Jordan omtales i alle de fire kanoniske evangelier, og det er trolig Johannesevangeliets beretning (der selve dåpen ikke skildres direkte, som den blir hos synoptikerne) som her ligger til grunn.

Johannes 1, 29-34 (DNB 1930)

Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var før mig. Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham. Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd; og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn.

I Vulgata lyder Johannes 1, 29 altera die videt Iohannes Iesum venientem ad se et ait ecce agnus Dei qui tollit peccatum mundi – og dette er grunnlaget for Agnus Dei Guds lam i den katolske messeteksten.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

(Guds lam, som utholder/bærer verdens synder, forbarm deg over oss, i siste linje Gi oss fred)

Kathleen Ferrier er solist med London Philharmonic Orchestra under ledelse av Sir Adrian Boult, i Agnus Dei fra Johann Sebastian Bachs h-moll-messe, BWV 232.

Les også

Les også