Kort

You can’t make this up: Samfunns­vitenskapelig fakultet ved Universitetet i Lund krever at minst 40 prosent av forfatterne på alle pensumlister skal være kvinner. Aftenposten

Les også

Les også