Kort

Byrådet i Oslo bevilger 15 millioner kroner ekstra til et «krafttak» for åtte videregående «skoler som sliter», hvor gjennomførings­prosenten er lav. En tillitsvalgt i Utdanningsforbundet ønsker seg flere miljøarbeidere. Dagsavisen

Les også

Les også