Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865-1949)
Sølvgelatinkopi i Norsk Folkemuseum.

Bildet er trolig tatt i Drammen, Buskerud. Valglokalet er åpenbart en gymnastikk-sal med ribbevegg.

Alminnelig stemmerett for alle myndige borgere, uansett kjønn eller stand, er, historisk sett, av temmelig ny dato. Ved stortingsvalget i 1909 var det økonomisk status som avgjorde om kvinner kunne stemme. Alminnelig stemmerett for både kvinner og menn ble først innført ved valgene i 1913, for vel et århundre siden.

Stemmeretten har ikke alltid vært en selvfølge. Bruk din stemmerett og gjør din borgerplikt mandag den 11. september 2017.

Les også

Les også