Kort

Lord Black: Defaitistene har formet forestillingen om at Kims styrker ikke kan settes ut av spill uten store tap. Militære som vet at det kan gjøres, holder kjeft om det. PoliZette

Les også

Les også