Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Etsning og koldnål på papir, 12,5 x 16 cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam

Teksten som her illustreres, er hentet fra Johannesevangeliets 4. kapitel, vers 5-15 (DNB 1930)

Så kom han til en by i Samaria, som heter Sykar, nær ved det stykke land som Jakob gav sin sønn Josef; og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt nu der ved brønnen; det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kommer for å dra op vann. Jesus sier til henne: Gi mig å drikke! Hans disipler var gått bort til byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinne sier da til ham: Hvorledes kan du som er jøde, be mig, en samaritansk kvinne, om å få drikke? – for jøder har ikke samkvem med samaritaner. Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig: Gi mig å drikke! da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann. Kvinnen sier til ham: Herre! du har jo ikke noget å dra op vann med, og brønnen er dyp; hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, han og hans sønner og hans fe? Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen; men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham: Herre! gi mig dette vann, så jeg kan slippe å tørste og å gå hit for å dra op vann!

Neste gang vi møter den samaritanske kvinne i litteraturen, er i sluttscenen av Goethes Faust, der hun sier:

Bei dem Bronn, zu dem schon weiland
Abram liess die Herde führen,
Bei dem Eimer, der dem Heiland
Kühl die Lippe durft’ berühren;
Bei der reinen, reichen Quelle,
Die nun dorther sich ergiesset,
Überflüssig, ewig helle
Rings durch alle Welten fliesset –

(Ved brønnen, som allerede flommet
den gang Abram ledet hjordene dit
Ved krukken, som kjølig
fikk berøre Frelserens lepper
Ved den rene, rike kilde
som nå strømmer derfra
og i overflod og evig lys
gjennomstrømmer Verdensaltet).

Les også

Les også