Kort

Migranter forsøker å ta seg usett inn i Tyskland ved å gjemme seg mellom containerne og understellet på godstog. Focus

Les også

Les også