Kort

9,6 prosent av 18–67-åringene mottar uføretrygd. Flere unge har psykiske lidelser. Nettavisen

Les også

Les også