Kunstbilde

Aksel Waldemar Johannessen (1880-1922)
Olje på lerret, 75 x 89 cm (inkl. ramme), privateie, Oslo

Fra 11. til 27. august viser Blomqvist kunsthandel, Tordenskiolds gate 5 i Rådhusstrøket i Oslo en utstilling med skulptur, malerier, pasteller, tresnitt og tegninger av Aksel Waldemar Johannessen.

Det kan se ut som om Johannessen aldri rakk å arbeide seg fram til en helt personlig stil. De utstilte arbeidene har mange berøringspunkter – ikke bare visuelle – med verker først og fremst av Edvard Munch, men også med Edgar Degas, Emil Nolde, Max Beckmann, George Grosz, Pablo Picasso og ikke minst Oskar Kokoschka. Hvor mye han kjente til de nevnte kunstneres verker, skal være usagt.

Dagens bilde er å forstå som en allegori over første verdenskrig. I et maltraktert landskap slåss en skinnmager hund og en medtatt ravn om et bein. Uvilkårlig får man assosiasjoner til både James Ensor og Ivar Arosenius (også den sistnevnte gikk bort tidlig).

Det er bemerket, og etter mitt skjønn med rette, at Johannessen viste en mye sikrere hånd når han arbeidet i svart/hvitt, som i selvportrettet fra 1922 – kunstnerens dødsår.

Trekull og hvitt kritt på papir. 60 x 44 cm, privateie, Oslo

Wikimedia Commons finner vi et utvalg av Aksel Waldemar Johannessens arbeider – for det meste reprodusert fra kunstbøker.

Les også

Les også