Interlude

I dag har jeg vært på skogstur. Ofte kommer jeg da til å tenke på Brahms’ korverk. Det er noe med hans harmonier som passer til skogen her på Østlandet, uten at jeg kan forklare det nærmere.

Les også

Les også