Kunstbilde


Sir Joshua Reynolds (1723-1792)
Olje på lerret, 70 x 89 cm, Musée Fabre, Montpellier

Joshua Reynolds var uten tvil den fremste portrettmaler i England på slutten av 1700-tallet. Han var respektert og beundret både av sitt publikum og sine kunstnerkolleger (men med William Blake som unntaket som bekreftet regelen). Dagens motiv er sannsynligvis hentet fra Første Samuelsbok, 3, 2-10. Beretningen om profeten Samuels barndom viser en del interessante paralleller med Lukasevangeliets beretning om Døperen Johannes‘ unnfangelse og fødsel. Dette kommer tydeligst fram om man ikke bruker oversettelser, men sammenholder den greske tekst med Septuaginta. Man kan fortsatt ganske ofte finne reproduksjoner av dette bildet som andaktsbilde.

Første Samuelsbok, 3, 2-10 (DNB 1930)

Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn, og Herrens ord var dyrt i de dager; av syner var der lite. Så var det en dag mens Eli lå i sitt rum – hans øine hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunde se, og Guds lampe var ennu ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var – da ropte Herren på Samuel, og han sa: Ja, her er jeg. Og han løp til Eli og sa: Her er jeg; du ropte jo på mig. Men han sa: Jeg ropte ikke; gå tilbake og legg dig! Og han gikk og la sig. Men Herren ropte ennu en gang: Samuel! Og Samuel stod op og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på mig. Men han sa: Jeg ropte ikke, min sønn; gå tilbake og legg dig! Samuel kjente ennu ikke Herren; for Herrens ord var ennu ikke åpenbaret for ham. Da ropte Herren tredje gang: Samuel! Og han stod op og gikk til Eli og sa: Her er jeg; du ropte jo på mig. Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel: Gå og legg dig, og blir det ropt på dig, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører! Og Samuel gikk og la sig på sin plass. Da kom Herren og stod der og ropte nu som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører!

Les også

Les også