Kunstbilde


Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Olje på lerret, 91,5 x 106,7 cm, The National Gallery, London.

Den 24. juni er Johannes Døperens fødselsdag og festdag. Døperen er nevnt i alle de fire kanoniske evangelier, mest detaljert hos Lukas, som også har opplysninger om hans familie. Han er dessuten omtalt – noe avvikende fra evangeliene – hos Flavius Josephus.

Beretningen om enkelte av omstendighetene rundt Døperens henrettelse finner vi bare secundum Marcum et Matthaeum.

Marcus 6, 21-28 (DNB 1930)

Så kom det en beleilig dag, da Herodes gjorde et gjestebud på sin fødselsdag for sine stormenn og krigshøvdingene og de fornemste i Galilea, og Herodias’ datter kom inn og danset, og Herodes og de som satt til bords med ham, syntes om henne. Og kongen sa til piken: Be mig om hvad du vil, og jeg vil gi dig det! Og han svor henne til: Hvad du ber mig om, det vil jeg gi dig, om det så var halvdelen av mitt rike. Hun gikk da ut og sa til sin mor: Hvad skal jeg be om? Hun sa: Om døperen Johannes’ hode. Og straks skyndte hun sig inn til kongen og bad ham og sa: Jeg vil at du straks skal gi mig døperen Johannes’ hode på et fat. Og kongen blev meget bedrøvet; men for sine eders skyld og for deres skyld som satt til bords, vilde han ikke si nei til henne. Og straks sendte kongen en av sin livvakt avsted og bød ham hente hans hode. Han gikk da avsted og halshugget ham i fengslet, og kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og piken gav det til sin mor.

Herodias’ datter navngis ikke i noen av evangeliene, men Flavius opplyser at hun het Salome.

Det ser ut til at kvinnen til venstre kan ha vært modell i andre av Caravaggios malerier, som Petri fornektelse (også datert til 1610).

Les også

Les også