Nytt

Polen vil ikke ha islamsk terrorisme og sier at de har lært av andre lands feilslåtte politikk.

«We, Poland, are learning from the mistakes of others … and we will not open our doors to Islamic migrants,” said Ryszard Czarnecki, the Polish European Parliament deputy, in early June after the terrorist attack in Manchester, England on May 22.

Etter jihadangrepet i Manchester sa Polens EU-representant Ryszard Czarnecki at man har endt opp med en situasjon hvor trenede jihadister returnerer fra Syria ikke lar seg overvåke av myndighetene.

“Other countries have led to a situation in which those trained on Islamic State territory in Syria, Iraq – young people with French, Belgian, Dutch, British, German citizenship – return to Europe … and somehow [the authorities] were incapable of monitoring them”

Den eneste metoden som fungerer er å ikke slippe inn muslimske innvandrere, sier Czarnecki. Han sier at Polen gjentatte ganger har fortalt Storbritannia at de er nødt til å deportere, ikke tolerere, de radikale innvandrerne.

“When it comes to reducing the chances of Poland being hit by [Islamist] terror attacks, the only proven method is to not allow in Muslim migrants. With regards to Britain, we have already told them on several occasions they need to deport, not tolerate, radical migrants. If a radical Muslim cleric in a mosque calls on his brothers in the faith … to fight the infidels, well, I think that there are grounds to expel such an imam.”

Polakkene priser seg lykkelige over den manglende multikulturen:

“Fortunately, Poland does not make these mistakes that other countries have made when it comes to our immigration policy, and so we don’t have these headaches,” sa Czarnecki.

Innenriksminister Mariusz Błaszczak synes ikke flerkultur er noe å trakte etter: “It is a straight road to a social catastrophe, with the result that in a few years Warsaw could look like Brussels.”

Hva? Vil ikke Polen ha slike minnemarkeringer etter jihadterror? Men det bringer jo folk sammen…  REUTERS/Yves Herman

Ifjor sa også halvparten av belgierne at de ville stenge grensen.

Forskjellen er vel bare at deres politikere ikke vil høre på dem.

CNS News