Kort

Harald Stanghelle erkjenner at norsk presse har drevet unnlatelsessynder i sin fortid. Aftenposten

Les også

Les også