Kort

Innsatte i norske fengsler er redde for å bli banket opp av radikale islamister blant fangene, som har begått «vanlige» forbrytelser, men danner grupper på religiøst grunnlag. «Episoder» har forekommet. NRK Telemark

Les også

Les også