Kunstbilde


Knud Baade (1808-1879)
Olje på lerret oppklebet på trefiberplate, 19,5 x 30 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

I dag, 9.april 2017, er det 77 år siden de tyske okkupanter kom til Norge og Danmark. Det gikk vel fem år før okkupasjonen var over. Det er også søndag (sogar Palmesøndag) så for mange vil det falle naturlig også å se tilbake på vår åndelige historie.

Som Ivar Aasen formulerte det:

Lat oss inkje Forfederne gløyma,
under alt, som me venda og snu;
for dei gav oss ein Arv til aa gøyma,
han er større, en mange vil tru.

Lat det merkast i meir en i Ordi,
at me halda den Arven i Stand,
at naar Federne sjaa att paa Jordi,
dei kann kjenna sitt Folk og sitt Land.

Knud Baade fikk sin første undervisning av portrettmaler (og senere også daguerreotypist) Carl Peter Lehmann (1794-1876) i Bergen i 1823. Senere kom han inn ved Akademiet i København, der han blant andre ble undervist av C.W. Eckersberg. I to perioder, 1836-39 og 1843-45 studerte han i Dresden under J.C. Dahl.

Urnes stavkirke regnes som Norges eldste bevarte stavkirke (c.1140), med senere endringer og tilføyelser. Det er her vi finner den velkjente utskårne portalen, som vi kan se til venstre i Baades maleri.

Edvard Griegs klaverkonsert op. 16 i a-moll, solist Leif Ove Andsnes, dirigent Leonard Slatkin.

Les også

Les også