Kort

82 av 228 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i Kristiansand i 2016, hadde innvandrings­bakgrunn. NRK Sørlandet

Les også

Les også