Kort

48 % av de spurte i Canada ønsker å trappe opp deportasjonen av folk som bor ulovlig i landet, viser en undersøkelse fra Ipsos. I USA er andelen 50 %. Reuters

Les også

Les også