Kort

Tall fra Danmarks Statistik viser at 69,7 % av menn fra Syria, Somalia, Irak, Libanon og Afghanistan i alderen 30–59 år går på trygd, skriver Den korte avis.

Les også

Les også