Kort

Flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet enn noen gang siden 1990-tallet, da situasjonen etterhvert bedret seg. ABC Nyheter (NTB)

Les også

Les også