Kort

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld har pr. januar 2017 økt med 6,5 % de siste tolv månedene. SSB

Les også

Les også