Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde oppfordrer folk til å bruke Uber selv om Oslo-politiet sier det er ulovlig. Klassekampen

Les også