Kort

Lærerstudine vil lære bort at det er OK å tro på forskjellige ting, men ikke alternative fakta. Sammenligner Trump med Hitler. Aftenposten (wtf?)

Les også

Les også