Norge brukte i tiden 2012–2015 en halv milliard kroner til et forgjeves forsøk på demokratiutvikling i Somalia. Aftenposten

Les også