Kort

Kun 3 av 19 saker om tilbakekalling av statsborgerskap som er havnet for retten, er blitt omgjort, skriver Gunnar Stavrum. Nettavisen

Les også

Les også