Kort

Skuespiller Pål Sverre Hagen sto utenfor Oslo rådhus utkledd som kommunearbeider i dagevis. Kun én politiker hilste. Aftenposten 

Les også

Les også