Kort

De 36 mest prestisjefylte tidsskriftene innen norsk humaniora og samfunnsfag står uten finansiering når abonnementsinntektene faller bort fra nyttår. Aftenposten

Les også

Les også