Kort

De 36 mest prestisjefylte tidsskriftene innen norsk humaniora og samfunnsfag står uten finansiering når abonnementsinntektene faller bort fra nyttår. Aftenposten

Les også

Mest lest

Terrorens ansikt

Tydelige fotefar

Les også