Sitat

Tallene for terrorarrestasjoner i EU-land i 2015 viser hvor trusselen kommer fra:

right-wing

Europol

Les også

Les også