Kort

Regjeringen stopper utbetaling av 484.000 kroner til Islamsk Råd på grunn av ubesatt stilling. E24

Les også

Les også