Interlude

Marin Marais’ lille komposisjon for gambe fremføres i våre dager oftest av blåsere. James Galways arrangement for fløyte er kanskje mest kjent. Her hører vi ham sammen med Michala Petri på sopranblokkfløyte.

Les også

Les også