Marin Marais’ lille komposisjon for gambe fremføres i våre dager oftest av blåsere. James Galways arrangement for fløyte er kanskje mest kjent. Her hører vi ham sammen med Michala Petri på sopranblokkfløyte.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629