Kort

Det kastes stein fra en bro ned på motorveien i Danmark. Nå med dødsfall til følge. Extrabladet

Les også

Les også