Kort

Norge har så langt uttransportert 4067 personer hittil i år. Litt færre enn på samme tid ifjor.  Politiet

Les også

Les også