Kort

Rod Liddle kan hjelpe NRK. Fellesfaktoren for terrorisme er ikke bare menn, men nordmenn. Artig i Spectator

Les også

Les også